woensdag 7 juni

Eerste wormenhotel in Someren geopend

De leerlingen van groep 8 van de Mariaschool in Someren hebben zich afgelopen najaar gebogen over het vraagstuk ‘Hoe kunnen we verspilling van voedsel verminderen?' In november zijn de ideeën van deze geïnstalleerde Kinderraad van Prodas in de raadzaal van het gemeentehuis gepresenteerd aan opdrachtgever Wim Peters Kwekerijen en een vertegenwoordiging van het college. Enkele ideeën worden ook daadwerkelijk uitgevoerd. Wethouder Willem Van Doorn opende op donderdag 1 juni samen met de leerlingen het eerste wormenhotel bij de Mariaschool.

Van Dag tot Dag