woensdag 13 oktober

Blij(f) Actief in Ommel

In een sfeervolle ruimte biedt Seniorenvereniging Asten-Ommel aan senioren uit Ommel, met of zonder indicatie, een ontmoetingsmogelijkheid buitenshuis in De Kluis. Onder de naam Blij(f) Actief zijn de activiteiten voor senioren activerend en stimulerend. Hopelijk blijft Blij(f) Actief lang bestaan, maar dan moet er wel een opvolger komen voor kartrekker Tonnie de Boer.

Van Dag tot Dag