vrijdag 15 april

Politieke jongerendag met de burgemeesters

Op het Varendonck College in Asten gingen havo-leerlingen uit leerjaar 4 op donderdag 31 maart in gesprek met burgemeester Anke van Extel-van Katwijk van de gemeente Asten en burgemeester Dilia Blok van de gemeente Someren over de gemeentepolitiek en de politiek in het algemeen. De leerlingen verdiepten zich vooral in lokale vraagstukken. De nadruk lag hierbij op politieke zaken die de jongeren aangaan.

Van Dag tot Dag