woensdag 26 mei 2021

Asten Nu - Online bijeenkomst Transitievisie Warmte

In Asten Nu, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Asten, aandacht voor de Transitievisie Warmte. We gaan in Nederland stapsgewijs afscheid nemen van aardgas als warmtebron. In Asten gaat de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken aan duurzame alternatieven die voor iedereen veilig, haalbaar en betaalbaar zijn. De gemeente Asten houdt op maandag 7 juni ook een digitale informatieavond over de Transitievisie Warmte.

Van Dag tot Dag