woensdag 11 oktober 2023

Informatieavond woningbouwplannen Lierop-Zuid

Binnen de gemeente Someren en de kern Lierop is er een sterke behoefte aan meer woonruimte. Om hierin te voorzien heeft de gemeente grond verworven voor een nieuwbouwplan in het zuiden van Lierop. Daarnaast heeft een projectontwikkelaar een perceel verworven. Deze twee gebieden vormen samen het totale plangebied Lierop-Zuid fase 1. Op maandag 9 oktober werden de plannen voor Lierop-Zuid in zaal Nellie van Oosterhout gepresenteerd tijdens een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden. En dat waren er heel veel.

Van Dag tot Dag