maandag 28 maart 2022

Bouwbord Haazenakker onthuld

Op woensdag 9 maart onthulden wethouder John Bankers en Bertus Berkers van de Dorpsraad Ommel het bouwbord van het nieuwe bouwplan Haazenakker, een zijtak van de Kloosterstraat. Eindelijk wordt er weer grootschalig gebouwd in Ommel.

Van Dag tot Dag