dinsdag 5 april 2022

Gemeentenieuws - Preventie loont!

In Gemeentenieuws, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Someren, aandacht voor de evaluatie van de transformatie Jeugdwet. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet: het sociaal domein. Na ruim zes jaar is de gemeente Someren tevreden met de resultaten van de transformatie rondom de Jeugdwet. De evaluatie laat zien dat preventie loont in Someren.

Van Dag tot Dag