dinsdag 12 juli

Afscheid van kapelaan Harold van Overbeek

De Franciscusparochie zwaaide op zondag 26 juni kapelaan Harold van Overbeek op gepaste wijze uit met een plechtige eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk in Ommel. Na de mis was er een receptie met gelegenheid tot een persoonlijk afscheid van de populaire kapelaan.

Van Dag tot Dag