woensdag 20 oktober

Ondertekening convenant PO-VO

Een vertegenwoordiger van stichting Platoo en twee bestuurders van stichting Prodas en het Varendonck College ondertekenden op woensdag 13 oktober, tijdens een Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs-bijeenkomst een convenant. Dat gebeurde in het verbouwde Varendonck College in Asten. Erik Kafkemeijer, Anja Jansen en Frank Kuilder, leden van de Stuurgroep PO-VO, vertellen wat het convenant behelst.

Van Dag tot Dag