woensdag 23 juni

Eiken moeten wijken voor fietspad

Het fietspad langs de Dijkstraat in Asten richting Lierop verkeert al jaren in slechte staat en is erg smal voor een tweerichtingsfietspad. De gemeente Asten is gestart met de voorbereiding voor de aanleg van het nieuwe fietspad dat voldoet aan de huidige maatstaven. Maar liefst negentien laanbomen moeten er voor het fietspad worden gekapt in de bebouwde kom. En dat ook nog eens op een van de mooiste plekken van Asten.

Van Dag tot Dag