woensdag 14 juli

Rapport biotoopverbetering golfbaan Het Woold

Op golfbaan het Woold in Heusden vond op donderdag 1 juli een bijzondere gebeurtenis plaats Op die dag werd het rapport van het project Biotoopverbetering door het bestuur van de golfvereniging het Woold aangeboden aan de eigenaren van Golfbaan het Woold. Dit ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Vier Eikenbaan. Het project is onder meer een uitvloeisel van de goede samenwerking tussen de baaneigenaren en de golfvereniging. Aan het woord komen Harry Span, voorzitter golfvereniging, baanarchitect Han Wessels, Ad Verhoeven en Rudolf Raymakers van de Natuurwerkgroep IVN het Woold, Cor Vos van het IVN en Toine Manders, mede-eigenaar golfbaan Het Woold.

Van Dag tot Dag