dinsdag 19 mei 2020

Gemeentenieuws - Afkoppelen regenwater

In Gemeentenieuws, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Someren aandacht voor het afkoppelen van regenwater. De gemeente Someren gaat inwoners aanmoedigen maatregelen te nemen om wateroverlast te voorkomen. Burgers en bedrijven die hun regenpijp afkoppelen van het riool kunnen hiervoor subsidie krijgen. Wethouder Louis Swinkels en afkoppelcoach Wim Fleuren geven tekst en uitleg over het afkoppelen en over de subsidie.

Van Dag tot Dag