maandag 22 maart 2021

Live-uitzending ontwerp Omgevingsvisie Asten op SIRIS-tv

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Asten samen met inwoners, belangenorganisaties en ketenpartners gewerkt aan de Omgevingsvisie Asten. Dit is onder de nieuwe omgevingswet (met ingang van 1-1-2022) het centrale instrument dat de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid over de fysieke leefomgeving beschrijft. Op maandag 22 maart vond op SIRIS-tv een live uitzending plaats over de Omgevingsvisie Asten. Presentatrice Liedewij Wiersma, projectleider Omgevingswet, en Stefan Olschewsky, beleidsadviseur en projectleider Omgevingsvisie, gaven tekst en uitleg en beantwoordden de vragen, die de kijkers mochten stellen.

Van Dag tot Dag