woensdag 27 oktober 2021

Convenant goede huisvesting arbeidsmigranten

In de gemeente Someren zijn veel arbeidsmigranten werkzaam. Om ervoor te zorgen dat deze arbeidsmigranten goed kunnen wonen, moeten organisaties, die arbeidsmigranten huisvesten, voldoen aan de normering van Stichting Normering Flexwonen. Op woensdag 20 oktober ondertekenden Koos Karssen, voorzitter van SNF, en wethouder Louis Swinkels een convenant ter bekrachtiging van de samenwerking.

Van Dag tot Dag